Tietosuojakäytäntö

1. Tarkoitus

 

1.1 EW Media Oy on laatinut tämän tietosuojakäytännön tiedottaakseen sinulle, miten henkilötietojasi käsitellään.


2. Yhteystiedot

 

2.1 EW Media Oy on rekisterinpitäjä ja vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään olemassa olevien lakien mukaisesti.

 

EW Media Oy yhteystiedot:

 

Yhteyshenkilö: Eveliina Uosukainen

Y-tunnus: 3390275-6

Sähköpostiosoite: valmennukset@ewmedia.fi

Verkkosivusto: www.ewellness.fi


3. EW Media Oy varmistaa oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän tietojenkäsittelyn.

 

3.1 EW Media Oy:n pyytäessä henkilötietojasi, sinulle kerrotaan mitä tietojasi mahdollisesti käytetään ja mihin tarkoitukseen. Tämä tieto on saatavilla sinulle henkilötietojesi keräämisen yhteydessä.

 

3.2 Mikäli EW Media Oy kerää henkilötietojasi muilta tarjoajilta, kuten julkiselta viranomaiselta tai liikekumppanilta, sinulle ilmoitetaan tästä viimeistään 10 päivän kuluessa tietojen keräämisestä. EW Media Oy:n on myös ilmoitettava tietojen keräämisen tarkoitus sekä oikeudellinen kehys, joka sallii EW Media Oy:n pääsyn henkilötietoihisi.4. Kerätty tieto

 

4.1 EW Media Oy käyttää henkilötietojen käsittelyä rekisteröitymiseesi ja varmistaakseen, että hänellä on tarvittavat tiedot, joiden avulla voidaan laatia sinulle räätälöity harjoitusohjelma. 

Käsiteltävät tiedot sisältävät seuraavat tiedot: 

Nimi, osoite, sähköposti, syntymäaika, sukupuoli, paino, rasvaprosentti, mahdolliset loukkaantumiset, sairaudet tai allergiat, aktiivisuustaso, profiilikuva, motivoivat tekijät, kehon mittaukset, fyysisten testien tulokset, suoritetut harjoitukset, ryhmächat-viestit ja viestit EW Media Oy:n kanssa.

 

4.2 Lisäksi EW Media Oy voi käsitellä henkilötietoja, jotka henkilö itse on siirtänyt BOON ApS:lle.


5. Kerätyt henkilötiedot ja niiden säilytys

 

5.1 Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on varmistaa, että velvollisuudet sinua kohtaan täytetään ja sinulle tarjotaan paras mahdollinen ohjelma. Tietoja säilytetään myös asianmukaisen dokumentaation varmistamiseksi mahdollisten erimielisyyksien selvittämiseksi keskinäisessä kanssakäymisessä.6. Säilytys

 

6.1 Tiedot säilytetään sallitun ajanjakson ajan ja poistetaan, kun henkilötietoja ei enää tarvita EW Media Oy:n  toimesta. Ajanjakson kesto riippuu tiedon tyypistä ja sen säilyttämisen syystä.


7. Henkilötietojen siirto

 

7.1 EW Media Oy saattaa siirtää henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, mutta vain tämän tietosuojakäytännön määräysten mukaisesti.

 

7.2 EW Media Oy saattaa välittää tai jakaa henkilötietoja noudattaakseen oikeudellista velvoitetta. Tietojen siirto saattaa tapahtua myös tuomioistuimen tai muiden julkisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti tavaramerkkien suojaa, etuoikeuksia tai omaisuusoikeuksia varten. Tämä sisältää tietojen vaihdon muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa petosten torjumiseksi.

 

7.3 EW Media Oy käyttää palveluntarjoajia ja tietojen käsittelijöitä, jotka toimivat puolestamme. Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa hosting- ja järjestelmän ylläpito sekä sähköpostipalvelut. Liikekumppanit pääsevät tietoihin vain siihen tarvittavassa laajuudessa voidakseen hoitaa tehtävänsä ja toimittaakseen pyydetyt palvelut. Liikekumppanit ovat sopimuksen mukaisesti sitoutuneet käsittelemään tietoja täysin luottamuksellisesti eivätkä ole oikeutettuja käyttämään tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. EW Media Oy valvoo, että liikekumppanit täyttävät sitoumuksensa tässä suhteessa.

 

7.4 Mikäli EW Media Oy poikkeuksellisissa tapauksissa siirtää henkilötietoja palveluntarjoajalle tai tietojenkäsittelijälle EU:n ulkopuolelle, EW Media Oy takaa, että tämä tietojensiirto tapahtuu lainmukaisesti.


8. Evästeet

 

8.1 Mitä evästeet ovat?

 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka koostuvat kirjaimista ja numeroista ja jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle laitteelle vieraillessasi verkkosivustolla, joka käyttää evästeitä. Niitä käytetään tallentamaan selaushistoriaasi, jotta voit jatkaa siitä, mihin jäit edellisellä verkkosivuston vierailulla. Ne voivat esimerkiksi muistaa valitsemasi kielen tai muut asetukset. 

 

Jos EW Media Oy käyttää evästeitä, sinulle ilmoitetaan niiden käytöstä ja kerättyjen tietojen tarkoituksesta. Ennen evästeiden lataamista tietokoneellesi pyydetään niiden käytöstä suostumuksesi. Toiminnallisuuden ja asetusten kannalta välttämättömiä evästeitä voidaan kuitenkin käyttää ilman suostumustasi.

 


8.2 EW Media Oy käyttää seuraavia evästetyyppejä:

Tekniset evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä useimpien verkkosivustojen toiminnalle ja varmistavat, että voit pysyä sivustolla, jolla vierailet.

Voit halutessasi olla hyväksymättä evästeitä muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomioi kuitenkin, että evästeiden hylkääminen voi estää joitakin internetin toimintoja ja palveluja.

9. Tietoturva

9.1 EW Media Oy suojaa henkilötietojasi ja on ottanut käyttöön sisäisiä tietoturvakäytäntöjä, jotka sisältävät ohjeita ja varotoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttumiselta tai luvattomalta paljastumiselta ja estääkseen luvattoman pääsyn tietoihin.

9.2 EW Media Oy on määrittänyt menettelytavat turvallisuustason varmistamiseksi niille työntekijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja, mukaan lukien tiedot henkilökohtaisista mielenkiinnon kohteista ja tavoista. Tietojen menettämisen estämiseksi EW Media Oy tekee jatkuvia varmuuskopioita henkilötiedoista ja suojaa tietojen luottamuksellisuutta ja aitoutta salauksen avulla.

10. Oikeutesi

Mikäli tarvitset tietojesi tarkastelua, korjauksia tai poistoa, ota yhteyttä suoraan EW Media Oy:hyn. Vastaus annetaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

10.2 Pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja käsitellään, miten ne on kerätty ja mistä, sekä miten niitä käytetään. Lisäksi sinulla on oikeus saada tietää, kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään ja kuka pääsee niihin tietojen siirron tapauksessa. Pääsy tietoihisi voi olla saatavilla pyynnöstä EW Media Oylle. Pääsy voi olla rajoitettua yksityisyyden tai liikesalaisuuksien ja immateriaalioikeuksien suojaamiseksi. Oikeuksiesi käyttämiseksi on tehtävä pyyntö EW Media Oylle.

10.3 Väärin tallennettujen tietojen korjaaminen tai poistaminen

Sinulla on oikeus saada virheelliset henkilötiedot korjattua. Pyyntö on tehtävä EW Media Oylle ja siinä on mainittava virheet sekä tarvittavat korjaukset. Joissakin tapauksissa EW Media Oylla on velvollisuus poistaa henkilötietosi, jos niin pyydät. Voit myös ottaa yhteyttä selvittääksesi, jos uskot henkilötietojesi käsiteltävän vastoin säädöksiä tai muita oikeudellisia velvoitteita. Jos pyyntö henkilötietojesi korjaamisesta tai poistamisesta tehdään ja pyyntö on perusteltu, pyrimme tekemään tiedon korjaukset mahdollisimman pian.

10.4 Tietojen säilyttämisen ja siirtämisen vastustaminen

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä sekä tietojesi siirtoa myynninedistämistarkoituksiin. Jos vastauksesi on perusteltu, henkilötietojesi käsittely lopetetaan. Sinulla on myös oikeus saada käyttöösi henkilötiedot, jotka olet antanut EW Media Oylle sekä tiedot sinusta, jotka on kerätty muilta toimijoilta suostumuksellasi. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää nämä henkilötiedot toiselle palveluntarjoajalle.

11. Versio

11.1 Tämä tietosuojakäytäntö on muokattu 15. toukokuuta 2024.