KÄYTTÖEHDOT

1. Esittely

1.1. EW Media Oy (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoaa hyvinvointiin liittyvää nettivalmennusta, jatkuvaa valmennusta ja valmennuspalveluita (”Palvelut”).

1.2. Ostaessa palvelun asiakas (jäljempänä “Asiakas”) hyväksyy nämä ehdot, sitoutuu noudattamaan niitä ja tietosuojakäytäntöjä.

1.3. Palvelut ovat saatavilla Palveluntarjoajan verkkosivustolla ja kolmannen osapuolen alustoilla, kuten Boonin alustalla (”Alusta”).

1.5. Yhteydenotto Palveluntarjoajaan on mahdollista sähköpostitse osoitteeseen: valmennukset@ewmedia.fi. Palveluntarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen palveluun kirjattujen yhteystietojen perusteella Alustan ja sähköpostin kautta.

 

2. Palvelut

2.1. Asiakkaan tilaus vahvistetaan, kun Asiakas saa sähköpostiin tilausvahvistuksen.

2.2. Palvelut ovat Palveluntarjoajan tuottamia ja kehittämiä. Palveluntarjoaja on täysin vastuussa valmennuksen sisällöstä ja siihen liittyvistä palveluista. Valmennukseen kuuluu treeniohjelmat, ruokavaliot, reseptipankit sekä fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin keskittyvää asiantuntijasisältöä.

2.3. Palveluiden käyttö on sallittua vain 18 vuotta täyttäneille. Alle 18-vuotiaat voivat käyttää palveluita huoltajan luvalla, jolloin huoltaja(t) ovat vastuussa palvelujen käytöstä ja maksuista.

2.4. Asiakkaalla on lupa viestitellä Palveluntarjoajalle rajattomasti. Palveluntarjoaja vastaa viesteihin työajallaan. Palveluntarjoaja priorisoi Alustaa (sovellusta) viestintäkanavana. Hätätapauksissa Asiakas saa laittaa viestiä Palveluntarjoajalle myös sähköpostilla. Asiakas ymmärtää, että Palveluntarjoaja ei ole 24/7 tukihenkilö eli Palveluntarjoaja ei ole tavoitettavissa kellon ympäri ja aina saatavilla, vaan Palveluntarjoaja on käytettävissä arkipäivisin. Palveluntarjoaja vastaa aina työajallaan viesteihin. Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään mahdollisimman tarkkaa kirjaa Asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista, jotta valmennuksen laatu taataan ja valmennuksen laatu pysyy korkeatasoisena.

 

3. Maksut

3.1. Asiakas maksaa palveluista kuukausittain suoraveloituksella.

3.2. Palveluiden hintoihin sisältyy arvonlisävero. Palvelun hinta veloitetaan valmennuksen alkamispäivänä. Jatkossa kuukausittainen veloituspäivä on sama päivä kuin valmennuksen alkamispäivä.

3.3. Hyväksyttyjä maksutapoja ovat Visa, Mastercard ja yleisimmät pankki- ja luottokortit. Palveluntarjoaja ei tarjoa laskutusvaihtoehtoa. Palveluntarjoajan luottokorttikäsittelyjen toimittaja (Stripe) käyttää turvatoimia tietojesi suojaamiseksi sekä maksutapahtuman aikana että sen jälkeen. 

3.4. Jos Asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua suoraveloituksen maksupäivänä, Palveluntarjoaja voi lähettää Asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Muistutuksesta aiheutuvat kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, voidaan saatava siirtää perintään. Mikäli maksua ei ole maksettu 20 päivän sisällä alkuperäisestä suoraveloituspäivästä, Palveluntarjoalla on oikeus keskeyttää sopimus Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Palveluntarjoajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen. 

 

4. Päivitykset ja muutokset palveluihin

4.1. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja tarpeen mukaan. Kaikki mahdolliset muutokset julkaistaan päivitettyinä tällä verkkosivustolla.

4.2. Palveluntarjoaja suosittelee Asiakasta hyväksymään päivitykset Alustalla, jotta Asiakas voi hyödyntää Palveluiden ja Alustan uusimpia ominaisuuksia. Mikäli Asiakas ei hyväksy päivityksiä, Asiakas saattaa menettää pääsyn uusiin ominaisuuksiin.

4.3. Palveluntarjoaja ottaa vastaan palautetta, kommentteja ja ehdotuksia, mutta ei ole velvoitettu toteuttamaan niitä.

 

5. Immateriaalioikeudet

5.1. Kaikki Palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet pysyvät yksinomaan Palveluntarjoajan omaisuutena.

5.2. Asiakkaan ostama Palvelu on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Palveluita tarjotaan loppukäyttäjänä henkilökohtaisiin tarkoituksiin, eikä asiakkaalla ole immateriaalioikeuksia eikä oikeutta käyttää niitä kaupallisiin tarkoituksiin.

5.3. Mikään näissä ehdoissa ei oikeuta asiakasta käyttämään Palveluntarjoajan nimeä, tavaramerkkejä, logoja tai muita ominaisuuksia.

 

6. Rajoitukset

6.1. Asiakkaalla ei ole oikeutta myöntää alilisenssiä, siirtää tai tehdä palveluita saataville kolmansille osapuolille. Lisäksi Asiakkaalla ei ole oikeutta yhdistää tai sisällyttää palveluita muihin sovelluksiin tai ohjelmiin, kääntää, muuttaa tai soveltaa mitään osaa palveluista tai alustasta.

6.2. Asiakas ei saa käyttää palveluita lainvastaisiin tai näiden ehtojen vastaisiin tarkoituksiin.

6.3. Asiakkaan alustalle kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiakkaan on pidettävä käyttäjätunnus ja salasana turvassa, eikä niitä saa koskaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla on myös vastuu säilyttää kaikki muutkin alustan tilitiedot turvallisina sekä ilmoittaa Palveluntarjoajalle mahdollisista muutoksista.

 

7. Vastuu

7.1. Palveluiden käyttö on asiakkaan omalla vastuulla. Palvelut tarjotaan ”sellaisenaan” ilman takuita tai ehtoja.

7.2. Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi yhteys- ja maksutietojen mahdollisista muutoksista, mukaan lukien nimen, osoitteen, sähköpostin, puhelinnumeron, maksukortin ja muiden vastaavien tietojen muutoksista. Tällaiset ilmoitukset on annettava ilman aiheetonta viivästystä.

7.3. Asiakas ei saa jakaa kirjautumistietoja kolmansille osapuolille tai antaa heille käyttöoikeutta alustalle. Kolmannen osapuolen pääsyn salliminen alustalle käyttämällä omia kirjautumistietoja on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa ja voi johtaa palvelun käytön irtisanomiseen.

7.4. Palvelut ja alusta on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön. Jos Asiakas käyttää palvelua tai alustaa liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisista haitoista, tulon menetyksestä tai muista liiketoimintaan liittyvistä seurauksista.

7.5. Asiakkaalla on vastuu peruuttaa jäsenyys sovelluksessa tarvittaessa.

7.6. Valmennus ei korvaa lääketieteellistä hoitoa tai terapiaa. Palveluntarjoaja ei ole terveydenhuollon laillistettu asiantuntija, joten sairaanhoitoa tai terveydenhuoltoa vaativissa sairauksissa Asiakkaan tulee noudattaa aina terveydenhuollosta saamaansa ohjeistusta tai hoitosuosituksia ja Asiakas on vastuussa siitä, että näin tapahtuu. Asiakas vastaa viimekädessä omasta terveydentilastaan. On asiakkaan vastuulla tarkistaa omat mahdolliset ruoka-aine allergiat, niiden yhdistelmät ja sopivuus, eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa Asiakkaan allergioista tai mahdollisista yliherkkyyksistä. Huolimatta siitä, että ohjelmaa laadittaessa on huomioitu tarkasti terveydelliset tekijät, liikunnan harrastaminen sisältää aina tiettyjä riskejä. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla Palveluntarjoajan vastuusta valmennusjakson aikana ja tämän jälkeen Asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin ja rasitusvammoihin.

7.7. Palvelut tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat” ilman mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai ehtoa. Palveluntarjoaja ei voi taata, että kaikki Palvelusta tai Alustalta löytyvä tieto on oikein, ajan tasalla tai täydellistä. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään parhaan kykynsä mukaan huolta siitä, että kaikki tieto on todenmukaista ja päivitettyä. 

7.7.1. Palveluntarjoaja suosittelee, että Asiakas varmuuskopioi kaiken oman sisällön ja datan, jota Asiakas käyttää Palvelussa tai Alustalla, jotta Asiakkaalla on kaikki tarvittava henkilökohtainen tieto mahdollisten ongelmien ilmetessä Palvelussa tai Alustalla.

7.7.2. Mikäli Palvelun tarjoamisessa ilmenee viivästyksiä, joihin Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa, ei Palvelutarjoaja ole niistä vastuussa. Palveluntarjoaja pyrkii olemaan asiakkaaseen yhteydessä mahdollisimman pian pitääkseni Asiakkaan ajan tasalla mahdollisesta viivästyksestä Palvelun tarjoamisessa. Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta viivästyksen vaikutus olisi mahdollisimman vähäinen Asiakkaalle. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan, mikäli viivästyksestä aiheutuu tarvetta perua palvelun käyttöä koskeva sopimus ennenaikaisesti tai mikäli Asiakas vaatii maksun palautusta sovituista Palveluista, joita Asiakas ei ole saanut.

7.8. Valmennukseen liittyvät reklamaatiot tulee tehdä kirjallisesti välittömästi heti, kun Asiakas on havainnut mahdollisen virheen. Reklamaatioissa noudatetaan Kuluttajasuojalakia (20.1.1978/38).

 

8. Irtisanominen, peruutukset ja tauotukset

8.1. Asiakas sitoutuu valmennukseen vähintään kolmeksi kuukaudeksi (3kk). Valmennus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana sopimuskauden jälkeen. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi (1kk). Sopimuksen irtisanominen tapahtuu Alustalta (sovelluksesta) omasta profiilista. Mikäli Asiakas ei käytä palveluita sopimuskauden aikana, palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle. 

8.2. Sopimuksella on 14 päivän peruutusoikeus. 14 päivän peruutusoikeus alkaa sopimuksen tekemisestä eli valmennukseen rekisteröitymisestä. Kun asiakas käyttää palvelua aktivoimalla palvelun tunnukset ja vastaanottaa valmennuksen sisällöt, vaikka 14 vrk:n peruuttamisoikeus ei olisi vielä täyttynyt,  antaa hän ennakkosuostumuksensa siihen, että digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä ja silloin asiakas on antanut suostumuksensa siihen, että peruuttamisoikeutta ei enää ole.

8.3. Asiakas voi tauottaa  valmennuksen ilman syytä kahdeksi kuukaudeksi (2kk) Alustalta (sovelluksesta) omasta profiilista. Tauon aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaalle palveluita. Tauon jälkeen valmennus jatkuu automaattisesti vähintään alkuperäisen sopimuskauden mukaisen ajan. Jos ennen taukoa valmennusta olisi kulunut 2kk, jatkuu valmennus vähintään 1kk ajan tauon jälkeen, jotta 3kk minimi sitoutumisaika täyttyy. Tämän jälkeen valmennus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

8.4. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden estää asiakkaan pääsy Palveluihin väärinkäytöstä tai ehtojen rikkomisesta johtuen.

 

9. Henkilötiedot ja markkinointi

9.1. Asiakas on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja niitä käytetään ainoastaan Palveluihin liittyviin tarkoitukseen. Samoin Asiakas on antanut suostumuksensa hänen terveystietojensa käsittelyyn ja niitä käytetään ainoastaan asiakkaan Palveluihin liittyviin tarkoituksiin. 

9.2. Palveluntarjoajalla on lupa jakaa anonyymeja otteita asiakkaan viesteistä tai viikkoraporteista sosiaalisessa mediassa. Valmentaja huolehtii siitä, että asiakkaan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Palveluntarjoajaa jakamasta materiaalia.

9.3. Jos Asiakas on hyväksynyt vastaanottamaan sähköisiä viestejä Palveluntarjoajalta, voi Palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle uutisia, tarjouksia, kampanjoita ja vastaavia materiaaleja. Viestintä voi tapahtua sähköpostitse, tekstiviesteinä, sovellusilmoituksina, sosiaalisen median kautta ja muilla vastaavilla kanavilla. Palveluntarjoajan liikekumppanit voivat vaihdella ajoittain.

9.4. Asiakas voi aina ilmoittaa Palveluntarjoajalle, että peruuttaa hyväksyntänsä. On kuitenkin huomioitava, että hyväksynnän peruuttaminen saattaa vaikuttaa Palveluntarjoajan kykyyn tarjota asiakkaalle täydet edut Palveluista.

9.5. Asiakas ei voi kieltäytyä vastaanottamasta viestintää, joka koskee muutoksia Palveluun liittyen tai muita tärkeitä viestejä, jotka liittyvät Palveluiden käyttöön.

 

10. Sovellettava laki ja toimivalta

10.1. Palveluiden ostaminen kuuluu Suomen lakien alaisuuteen. Tähän Sopimukseen ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakeja.

10.2. Palveluntarjoajan ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet on ratkaistava sovinnollisesti.

10.3. Jos sovinnollinen ratkaisu mahdollisten erimielisyyksien osalta ei ole mahdollista, riita on käsiteltävä Helsingin käräjäoikeudessa.